ΠΩΛΗΘΗΚΕ
13970

Stonewash 252 X 150

Our Stonewash carpets are produced from high quality genuine Persian semi-antique carpets of 40-60 y..
13967

Stonewash 351 X 251

Our Stonewash carpets are produced from high quality genuine Persian semi-antique carpets of 40-60 y..
13960

Stonewash 242 X 133

Our Stonewash carpets are produced from high quality genuine Persian semi-antique carpets of 40-60 y..
1.960€  490€
ΠΩΛΗΘΗΚΕ
5809

Stonewash 340 X 242

Τα Πετροπλυμένα μας χαλιά γνωστά και ως Stonewash είναι από αυθεντικά Περσικά χαλιά υψηλής ποιότητας..
13956

Stonewash 370 X 280

Our Stonewash carpets are produced from high quality genuine Persian semi-antique carpets of 40-60 y..
13955

Stonewash 227 X 192

Our Stonewash carpets are produced from high quality genuine Persian semi-antique carpets of 40-60 y..
2.980€  990€
ΠΩΛΗΘΗΚΕ
6778

Stonewash 127 X 85

Τα Πετροπλυμένα μας χαλιά γνωστά και ως Stonewash είναι από αυθεντικά Περσικά χαλιά υψηλής ποιότητας..
ΠΩΛΗΘΗΚΕ
13951

Stonewash 320 X 226

Τα Πετροπλυμένα μας χαλιά γνωστά και ως Stonewash είναι από αυθεντικά Περσικά χαλιά υψηλής ποιότητας..
ΠΩΛΗΘΗΚΕ
7994

Stonewash 360 X 307

Τα Πετροπλυμένα μας χαλιά γνωστά και ως Stonewash είναι από αυθεντικά Περσικά χαλιά υψηλής ποιότητας..
ΠΩΛΗΘΗΚΕ
8178

Stonewash 240 X 140

Τα Πετροπλυμένα μας χαλιά γνωστά και ως Stonewash είναι από αυθεντικά Περσικά χαλιά υψηλής ποιότητας..
ΠΩΛΗΘΗΚΕ
13946

Stonewash 347 X 260

Our Stonewash carpets are produced from high quality genuine Persian semi-antique carpets of 40-60 y..
ΠΩΛΗΘΗΚΕ
13945

Stonewash 342 X 250

Τα Πετροπλυμένα μας χαλιά γνωστά και ως Stonewash είναι από αυθεντικά Περσικά χαλιά υψηλής ποιότητας..
13942

Stonewash 303 X 215

Our Stonewash carpets are produced from high quality genuine Persian semi-antique carpets of 40-60 y..
ΠΩΛΗΘΗΚΕ
10582

Stonewash 370 X 290

Τα Πετροπλυμένα μας χαλιά γνωστά και ως Stonewash είναι από αυθεντικά Περσικά χαλιά υψηλής ποιότητας..
ΠΩΛΗΘΗΚΕ
10680

Stonewash 255 X 182

Τα Πετροπλυμένα μας χαλιά γνωστά και ως Stonewash είναι από αυθεντικά Περσικά χαλιά υψηλής ποιότητας..
10707

Stonewash 390 X 300

Our Stonewash carpets are produced from high quality genuine Persian semi-antique carpets of 40-60 y..
13933

Stonewash 346 X 256

Our Stonewash carpets are produced from high quality genuine Persian semi-antique carpets of 40-60 y..
ΠΩΛΗΘΗΚΕ
10806

Stonewash 310 X 218

Τα Πετροπλυμένα μας χαλιά γνωστά και ως Stonewash είναι από αυθεντικά Περσικά χαλιά υψηλής ποιότητας..
ΠΩΛΗΘΗΚΕ
13931

Stonewash 266 X 168

Τα Πετροπλυμένα μας χαλιά γνωστά και ως Stonewash είναι από αυθεντικά Περσικά χαλιά υψηλής ποιότητας..
13928

Stonewash 278 X 165

Our Stonewash carpets are produced from high quality genuine Persian semi-antique carpets of 40-60 y..
3.560€  890€
13926

Stonewash 266 X 180

Our Stonewash carpets are produced from high quality genuine Persian semi-antique carpets of 40-60 y..
ΠΩΛΗΘΗΚΕ
13920

Stonewash 397 X 284

Τα Πετροπλυμένα μας χαλιά γνωστά και ως Stonewash είναι από αυθεντικά Περσικά χαλιά υψηλής ποιότητας..
ΠΩΛΗΘΗΚΕ
14066

Stonewash 317 X 282

Our Stonewash carpets are produced from high quality genuine Persian semi-antique carpets of 40-60 y..
14064

Stonewash 350 X 235

Our Stonewash carpets are produced from high quality genuine Persian semi-antique carpets of 40-60 y..
14051

Stonewash 410 X 304

Our Stonewash carpets are produced from high quality genuine Persian semi-antique carpets of 40-60 y..
ΠΩΛΗΘΗΚΕ
14035

Stonewash 330 X 218

Our Stonewash carpets are produced from high quality genuine Persian semi-antique carpets of 40-60 y..
2.980€  1.670€
ΠΩΛΗΘΗΚΕ
11504

Stonewash 300 X 198

Τα Πετροπλυμένα μας χαλιά γνωστά και ως Stonewash είναι από αυθεντικά Περσικά χαλιά υψηλής ποιότητας..
14031

Stonewash 309 X 280

Our Stonewash carpets are produced from high quality genuine Persian semi-antique carpets of 40-60 y..
ΠΩΛΗΘΗΚΕ
14019

Stonewash 233 X 144

Our Stonewash carpets are produced from high quality genuine Persian semi-antique carpets of 40-60 y..
2.100€  690€
ΠΩΛΗΘΗΚΕ
12358

Stonewash 373 x 250

Τα Πετροπλυμένα μας χαλιά γνωστά και ως Stonewash είναι από αυθεντικά Περσικά χαλιά υψηλής ποιότητας..
ΠΩΛΗΘΗΚΕ
12359

Stonewash 220 X 148

Τα Πετροπλυμένα μας χαλιά γνωστά και ως Stonewash είναι από αυθεντικά Περσικά χαλιά υψηλής ποιότητας..
ΠΩΛΗΘΗΚΕ
12422

Stonewash 310 X 204

Τα Πετροπλυμένα μας χαλιά γνωστά και ως Stonewash είναι από αυθεντικά Περσικά χαλιά υψηλής ποιότητας..
ΠΩΛΗΘΗΚΕ
12443

Stonewash 385 X 285

Τα Πετροπλυμένα μας χαλιά γνωστά και ως Stonewash είναι από αυθεντικά Περσικά χαλιά υψηλής ποιότητας..
ΠΩΛΗΘΗΚΕ
12474

Stonewash 128 X 60

Τα Πετροπλυμένα μας χαλιά γνωστά και ως Stonewash είναι από αυθεντικά Περσικά χαλιά υψηλής ποιότητας..
ΠΩΛΗΘΗΚΕ
12788

Stonewash 350 X 270

Τα Πετροπλυμένα μας χαλιά γνωστά και ως Stonewash είναι από αυθεντικά Περσικά χαλιά υψηλής ποιότητας..
ΠΩΛΗΘΗΚΕ
12793

Stonewash 280 X 169

Τα Πετροπλυμένα μας χαλιά γνωστά και ως Stonewash είναι από αυθεντικά Περσικά χαλιά υψηλής ποιότητας..
ΠΩΛΗΘΗΚΕ
12795

Stonewash 283 X 192

Τα Πετροπλυμένα μας χαλιά γνωστά και ως Stonewash είναι από αυθεντικά Περσικά χαλιά υψηλής ποιότητας..
ΠΩΛΗΘΗΚΕ
12796

Stonewash 230 X 156

Τα Πετροπλυμένα μας χαλιά γνωστά και ως Stonewash είναι από αυθεντικά Περσικά χαλιά υψηλής ποιότητας..
ΠΩΛΗΘΗΚΕ
12869

Stonewash 271 X 170

Τα Πετροπλυμένα μας χαλιά γνωστά και ως Stonewash είναι από αυθεντικά Περσικά χαλιά υψηλής ποιότητας..
ΠΩΛΗΘΗΚΕ
13839

Stonewash 255 X 169

Our Stonewash carpets are produced from high quality genuine Persian semi-antique carpets of 40-60 y..
ΠΩΛΗΘΗΚΕ
13832

Stonewash 238 X 174

Our Stonewash carpets are produced from high quality genuine Persian semi-antique carpets of 40-60 y..
ΠΩΛΗΘΗΚΕ
12371

Stonewash 267 X 207

Τα Πετροπλυμένα μας χαλιά γνωστά και ως Stonewash είναι από αυθεντικά Περσικά χαλιά υψηλής ποιότητας..
ΠΩΛΗΘΗΚΕ
11475

Stonewash 370 X 263

Τα Πετροπλυμένα μας χαλιά γνωστά και ως Stonewash είναι από αυθεντικά Περσικά χαλιά υψηλής ποιότητας..
ΠΩΛΗΘΗΚΕ
12463

Stonewash 310 X 200

Τα Πετροπλυμένα μας χαλιά γνωστά και ως Stonewash είναι από αυθεντικά Περσικά χαλιά υψηλής ποιότητας..
ΠΩΛΗΘΗΚΕ
12782

Stonewash 316 X 218

Τα Πετροπλυμένα μας χαλιά γνωστά και ως Stonewash είναι από αυθεντικά Περσικά χαλιά υψηλής ποιότητας..
ΠΩΛΗΘΗΚΕ
13764

Stonewash 302 X 170

Τα Πετροπλυμένα μας χαλιά γνωστά και ως Stonewash είναι από αυθεντικά Περσικά χαλιά υψηλής ποιότητας..
13722

Stonewash 314 X 207

Our Stonewash carpets are produced from high quality genuine Persian semi-antique carpets of 40-60 y..
12430

Stonewash 354 X 253

Our Stonewash carpets are produced from high quality genuine Persian semi-antique carpets of 40-60 y..
ΠΩΛΗΘΗΚΕ
12448

Stonewash 390 X 285

Τα Πετροπλυμένα μας χαλιά γνωστά και ως Stonewash είναι από αυθεντικά Περσικά χαλιά υψηλής ποιότητας..
12434

Stonewash 326 X 230

Our Stonewash carpets are produced from high quality genuine Persian semi-antique carpets of 40-60 y..
ΠΩΛΗΘΗΚΕ
12459

Stonewash 324 X 230

Our Stonewash carpets are produced from high quality genuine Persian semi-antique carpets of 40-60 y..
ΠΩΛΗΘΗΚΕ
12783

Stonewash 310 X 214

Our Stonewash carpets are produced from high quality genuine Persian semi-antique carpets of 40-60 y..
3.900€  960€
ΠΩΛΗΘΗΚΕ
9701

Stonewash 384 X 292

Our Stonewash carpets are produced from high quality genuine Persian semi-antique carpets of 40-60 y..
13189

Stonewash 338 X 210

Our Stonewash carpets are produced from high quality genuine Persian semi-antique carpets of 40-60 y..
ΠΩΛΗΘΗΚΕ
11514

Stonewash 378 X 288

Τα Πετροπλυμένα μας χαλιά γνωστά και ως Stonewash είναι από αυθεντικά Περσικά χαλιά υψηλής ποιότητας..
6458

Vintage Carpet 373 X 267

<p>Our own production of the highest quality genuine Persian vintage carpets made from hand sp..
10332

Stonewash 492 X 293

Τα Πετροπλυμένα μας χαλιά γνωστά και ως Stonewash είναι από αυθεντικά Περσικά χαλιά υψηλής ποιότητας..
10280

Stonewash 476 X 292

Τα Πετροπλυμένα μας χαλιά γνωστά και ως Stonewash είναι από αυθεντικά Περσικά χαλιά υψηλής ποιότητας..
ΠΩΛΗΘΗΚΕ
10563

Stonewash 404 X 300

Our Stonewash carpets are produced from high quality genuine Persian semi-antique carpets of 40-60 y..
ΠΩΛΗΘΗΚΕ
10994

Stonewash 400 X 284

Our Stonewash carpets are produced from high quality genuine Persian semi-antique carpets of 40-60 y..
10673

Stonewash 398 X 293

Our Stonewash carpets are produced from high quality genuine Persian semi-antique carpets of 40-60 y..
ΠΩΛΗΘΗΚΕ
10828

Stonewash 396 X 300

Our Stonewash carpets are produced from high quality genuine Persian semi-antique carpets of 40-60 y..
ΠΩΛΗΘΗΚΕ
10698

Stonewash 390 X 328

Our Stonewash carpets are produced from high quality genuine Persian semi-antique carpets of 40-60 y..
ΠΩΛΗΘΗΚΕ
12451

Stonewash 390 X 305

Our Stonewash carpets are produced from high quality genuine Persian semi-antique carpets of 40-60 y..
ΠΩΛΗΘΗΚΕ
10305

Stonewash 388 X 304

Our Stonewash carpets are produced from high quality genuine Persian semi-antique carpets of 40-60 y..
ΠΩΛΗΘΗΚΕ
12269

Stonewash 387 X 286

Τα Πετροπλυμένα μας χαλιά γνωστά και ως Stonewash είναι από αυθεντικά Περσικά χαλιά υψηλής ποιότητας..
ΠΩΛΗΘΗΚΕ
10403

Stonewash 387 X 285

Our Stonewash carpets are produced from high quality genuine Persian semi-antique carpets of 40-60 y..
ΠΩΛΗΘΗΚΕ
12427

Stonewash 386 X 300

Our Stonewash carpets are produced from high quality genuine Persian semi-antique carpets of 40-60 y..
ΠΩΛΗΘΗΚΕ
11494

Stonewash 385 X 300

Our Stonewash carpets are produced from high quality genuine Persian semi-antique carpets of 40-60 y..
ΠΩΛΗΘΗΚΕ
10278

Stonewash 385 X 293

Our Stonewash carpets are produced from high quality genuine Persian semi-antique carpets of 40-60 y..
11505

Stonewash 384 X 300

Our Stonewash carpets are produced from high quality genuine Persian semi-antique carpets of 40-60 y..
10390

Stonewash 381 X 297

Τα Πετροπλυμένα μας χαλιά γνωστά και ως Stonewash είναι από αυθεντικά Περσικά χαλιά υψηλής ποιότητας..
ΠΩΛΗΘΗΚΕ
12399

Stonewash 380 X 300

Our Stonewash carpets are produced from high quality genuine Persian semi-antique carpets of 40-60 y..
ΠΩΛΗΘΗΚΕ
10670

Stonewash 380 X 203

Our Stonewash carpets are produced from high quality genuine Persian semi-antique carpets of 40-60 y..
ΠΩΛΗΘΗΚΕ
10248

Stonewash 378 X 284

Our Stonewash carpets are produced from high quality genuine Persian semi-antique carpets of 40-60 y..
10236

Stonewash 377 X 304

Our Stonewash carpets are produced from high quality genuine Persian semi-antique carpets of 40-60 y..
ΠΩΛΗΘΗΚΕ
10539

Stonewash 376 X 277

Our Stonewash carpets are produced from high quality genuine Persian semi-antique carpets of 40-60 y..
ΠΩΛΗΘΗΚΕ
10267

Stonewash 375 X 295

Our Stonewash carpets are produced from high quality genuine Persian semi-antique carpets of 40-60 y..
ΠΩΛΗΘΗΚΕ
10542

Stonewash 375 X 272

Τα Πετροπλυμένα μας χαλιά γνωστά και ως Stonewash είναι από αυθεντικά Περσικά χαλιά υψηλής ποιότητας..
3.470€  1.790€
ΠΩΛΗΘΗΚΕ
10314

Stonewash 375 X 218

Τα Πετροπλυμένα μας χαλιά γνωστά και ως Stonewash είναι από αυθεντικά Περσικά χαλιά υψηλής ποιότητας..
6289

Stonewash 375 X 270

Our Stonewash carpets are produced from high quality genuine Persian semi-antique carpets of 40-60 y..
11488

Stonewash 373 X 288

Τα Πετροπλυμένα μας χαλιά γνωστά και ως Stonewash είναι από αυθεντικά Περσικά χαλιά υψηλής ποιότητας..
10861

Stonewash 372 X 273

Our Stonewash carpets are produced from high quality genuine Persian semi-antique carpets of 40-60 y..
10585

Stonewash 370 X 298

Our Stonewash carpets are produced from high quality genuine Persian semi-antique carpets of 40-60 y..
ΠΩΛΗΘΗΚΕ
12779

Stonewash 370 X 287

Our Stonewash carpets are produced from high quality genuine Persian semi-antique carpets of 40-60 y..
7872

Stonewash 370 X 287

Our Stonewash carpets are produced from high quality genuine Persian semi-antique carpets of 40-60 y..
ΠΩΛΗΘΗΚΕ
8096

Stonewash 370 X 260

Our Stonewash carpets are produced from high quality genuine Persian semi-antique carpets of 40-60 y..
7925

Stonewash 369 X 282

Our Stonewash carpets are produced from high quality genuine Persian semi-antique carpets of 40-60 y..
4.580€  1.350€
6287

Stonewash 368 X 268

Our Stonewash carpets are produced from high quality genuine Persian semi-antique carpets of 40-60 y..
ΠΩΛΗΘΗΚΕ
12836

Stonewash 365 X 146

Τα Πετροπλυμένα μας χαλιά γνωστά και ως Stonewash είναι από αυθεντικά Περσικά χαλιά υψηλής ποιότητας..
ΠΩΛΗΘΗΚΕ
10530

Stonewash 363 X 257

Our Stonewash carpets are produced from high quality genuine Persian semi-antique carpets of 40-60 y..
6311

Stonewash 362 X 286

Our Stonewash carpets are produced from high quality genuine Persian semi-antique carpets of 40-60 y..
9702

Stonewash 362 X 297

Our Stonewash carpets are produced from high quality genuine Persian semi-antique carpets of 40-60 y..
6385

Stonewash 362 X 274

Our Stonewash carpets are produced from high quality genuine Persian semi-antique carpets of 40-60 y..
10775

Stonewash 361 X 273

Τα Πετροπλυμένα μας χαλιά γνωστά και ως Stonewash είναι από αυθεντικά Περσικά χαλιά υψηλής ποιότητας..
ΠΩΛΗΘΗΚΕ
10284

Stonewash 360 X 294

Our Stonewash carpets are produced from high quality genuine Persian semi-antique carpets of 40-60 y..
10586

Stonewash 360 X 277

Our Stonewash carpets are produced from high quality genuine Persian semi-antique carpets of 40-60 y..
11853

Stonewash 358 X 277

Our Stonewash carpets are produced from high quality genuine Persian semi-antique carpets of 40-60 y..
ΠΩΛΗΘΗΚΕ
8081

Stonewash 357 X 280

Our Stonewash carpets are produced from high quality genuine Persian semi-antique carpets of 40-60 y..
12346

Stonewash 357 X 250

Our Stonewash carpets are produced from high quality genuine Persian semi-antique carpets of 40-60 y..