Βρείτε το χαλί σας

Vintage Carpet 270 X 170

1.890€ 790€

Vintage Carpet 278 X 175

1.890€ 850€

Vintage Carpet 381 X 295

5.590€ 1.790€

ΠΩΛΗΘΗΚΕ

Stonewash 280 X 190

2.780€ 750€

Stonewash 278 X 165

3.560€ 890€

Vintage Carpet 300 X 200

3.300€ 890€

ΠΩΛΗΘΗΚΕ

Vintage Carpet 200 X 112

1.460€ 320€

Vintage Carpet 373 X 276

4.310€ 1.340€

Vintage Carpet 270 X 162

1.870€ 590€

Stonewash 260 X 164

2.230€ 740€

Vintage Carpet 378 X 272

4.180€ 1.250€

Vintage Carpet 283 X 170

2.540€ 580€

Vintage Carpet 302 X 221

3.200€ 1.140€

NAIN IRAN 167 x 116

4.530€ 1.150€

FARAHAN ΧΑΛΙ 157 x 120

3.880€ 1.780€